8a. Festa de les Lletres 22 d’abril de 2020 (Anul·lada, Covid-19)

Bases 8a Festa Lletres

 

L’ASSOCIACIÓ AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITARIA – TEMPS LLIURE us convida a la vuitena trobada literària en què compartirem lectures de poemes i relats curts fets pels alumnes de les nostres aules.

La FESTA DE LES LLETRES per celebrar la diada de Sant Jordi i el dia del Llibre. es farà el 22 d’Abril a les 18 hores, a l’Aula 011-013 de Casa de Convalescència.

Aquells alumnes que desitgin presentar els seus poemes o relats curts en prosa per a poder-los llegir aquell dia, hauran de seguir les següents Bases:

DADES A ACOMPANYAR ANNEXES AL TREBALL
• Títol de l’ obra.
• Nom i cognoms de l’autor.
• Grup al qual es pertany;
• Telèfon de contacte.
• Adreça e-mail.
• Dir si el llegirà ell/ella mateix o si vol designar algú perquè ho faci.

RESPECTE AL TREBALL
• El treball ha de ser de prosa o poesia, tema lliure en català o castellà.
• Es podran presenten 2 treballs sempre que un sigui de cada classe.
• L’extensió màxima per treball és dues pàgines en DIN A4, a una sola cara, escrits a doble espai.
• Tipus lletra ARIAL amb un cos de lletra de 12.
• Format Word.
• En cap cas s’acceptaran treballs escrits a mà.
• No s’ admetran treballs anònims.

COM ENVIAR-HO I TERMINI PRESENTACIÓ
Enviant-ho directament per e-mail a l’adreça de la vocal del grup D, Antònia Hernández, anhergon48@gmail.com o junta@aue-tempslliure.cat o entregant llapis de memòria al vocal de classe per fer-ho arribar als responsables..
La data de termini de presentació serà el 17 de març 2020 (dimarts).
La Comissió de la Festa de les Lletres, nomenada per la Junta de l’Associació, serà la que tindrà el dret a decidir sobre qualsevol qüestió relacionada amb el certamen.
Quan siguin aportacions de persones vinculades a membres de l’Associació, la comissió responsable ho admetrà depenent del nombre de treballs presentats per la resta dels alumnes.

L’ACTE ÉS UNA POSADA EN COMÚ DE LES CREACIONS PRÒPIES.

NO ÉS CAP CONCURS NI HI HA CAP PREMI.

DEPÈN DE NOSALTRES. PARTICIPA-HI!