Organització de l’Espai Sant Pau Aules +55 UAB

Curs 2023-2024

Espai Sant Pau Aules +55 UAB és un programa d’activitats acadèmiques organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adreçat a les persones que són sòcies de l’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure (AAEU), que es desenvolupa des de l’any 1996. Té la seu a Barcelona, als locals de Casa Convalescència (ubicada al recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).

 

L’objectiu del programa és potenciar una formació orientada a l’estudi de temes d’interès comú i dirigida a persones que volen seguir aprenent i formant-se al llarg de tota la vida.  La formació és impartida per professorat especialitzat i amb la voluntat d’oferir un espai de trobada, comunicació, reflexió i debat sobre l’actualitat i sobre aspectes culturals, humanístics  i científics diversos.

 

Per al curs 2023-2024 proposem una reestructuració a fons del programa que oferim, tant pel que fa a l’estructura com al format i el professorat, també incloem activitats noves com els itineraris a peu per la ciutat i les conferències.

 

La programació és un encàrrec de l’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure i, per aquest motiu, és imprescindible ser soci o sòcia de l’entitat per assistir a qualsevol de les activitats programades. Per tal de complir amb aquest requisit, l’ICE facilitarà a l’AAEU les dades de les persones matriculades, amb l’única finalitat que pugui comprovar el pagament de la quota corresponent (10 €).

Modalitats

 

Cursos: Estan planificats en tres eixos:

   • Art, Pensament i Literatura
   • Història, Geografia i Societat
   • Divendres de la Ciència

 

S’ofereixen dos cursos diferents per a cada eix durant cada període del curs acadèmic (hi ha tres períodes). Per tant, trobareu sis cursos de cada eix durant el curs.

 

Itineraris: Es tracta de classes a l’aire lliure, amb explicacions del formador o formadora. Cal tenir en compte que són caminades per la ciutat de Barcelona de dues hores, sense grans desnivells. Per al seguiment de l’activitat cal que porteu telèfon mòbil amb dades i uns auriculars per poder connectar l’àudio-guia.

 

Conferències: Hi haurà dues conferències al mes i cada soci o sòcia podrà triar-ne una. En tot el curs s’oferiran un total de 16 conferències, que tindran lloc a les aules de Casa Convalescència.

Lloc de realització

 

   • Cursos: Tots els cursos es realitzaran a les aules 011 i 013 de Casa Convalescència, al carrer de Sant Antoni M Claret, 171 (entrada per la cantonada amb el carrer de Sant Quintí).
   • Itineraris: S’informarà a tots els matriculats del lloc de trobada per a cada dia de l’itinerari.
   • Conferències: Es duran a terme a les aules 011 i 013 de Casa Convalescència, al carrer de Sant Antoni M Claret, 171 (entrada per la cantonada amb el carrer de Sant Quintí).

Places

 

Els cursos i les conferències tenen un aforament de 80 persones.

Els itineraris es faran amb grups d’un màxim de 30 persones.

Matrícula

 

Preu de la matrícula:

   • Curs de 12 hores: 59 €
   • Itinerari de 16 hores: 81 €

 

La matrícula a l’itinerari “Les grans religions monoteistes a Barcelona: cristianisme, judaisme i islam” no inclou el pagament de les visites. Podeu veure el preu estimat de cada visita en el programa de l’itinerari.

 

   • La formalització de la matrícula a qualsevol activitat dona dret a l’assistència, de manera gratuïta, a una conferència mensual dins el període corresponent a l’activitat matriculada. Per motius d’aforament, s’enviarà un formulari d’inscripció per a cada conferència (a triar entre dues propostes).
   • L’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure es posarà en contacte amb totes les persones matriculades per procedir al cobrament de la quota de l’Associació, tal com s’indica a la normativa. Per a més informació podeu accedir a la seva pàgina Web: https://www.aeu-tempslliure.cat/

Anul·lació de matrícula

 

Un cop formalitzada la matrícula, només es farà la devolució de l’import en els casos de malaltia greu o d’accident, i sempre que no hagi començat el curs. El tràmit s’ha de fer a través d’una sol·licitud al Registre de la UAB, amb la documentació corresponent que acrediti la situació al·legada. En cas de devolució de l’import, se’n deduiran 5€ en concepte de despeses de gestió.

Informació addicional

 

   • Per als itineraris és imprescindible portar telèfon mòbil i auriculars. S’enviarà un missatge a totes les persones matriculades amb les instruccions per instal·lar-se l’aplicació OnGuide. El formador o formadora comptarà amb un llistat de les persones inscrites a l’activitat.
   • Pel que fa als cursos, caldrà portar l’imprès de la matrícula per a l’accés a l’aula.

Programa dels cursos

Curs 2023-2024

CU01: Cultura, societat i literatura nord-americanes contemporànies

 

Dates i horari: 16, 23 i 30 d’octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre i 11 de desembre de 2023, de 9.30 a 11 h.

 

Programa:

 

Ens endinsarem a la cultura i societat nord-americanes contemporànies a través d’un viatge literari. Mitjançant l’estudi d’alguns dels autors i autores més destacats del panorama actual, ens aproximarem a les problemàtiques que afecten el país i a les idees més arrelades de la societat i el pensament nord-americans. Al mateix temps, veurem la seva rica varietat cultural a través dels escriptors i escriptores que representen la gran diversitat racial, ètnica, religiosa i lingüística.

 

Laura Gimeno Pahissa és doctora i professora de literatura nord-americana a la UAB i imparteix docència de narratologia i de literatura comparada a la UOC.

CU02: L’Espanya contemporània a través del cinema

 

Dates i horari: 16, 23 i 30 d’octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre i 11 de desembre de 2023, d’11.30 a 13 h.

 

Programa:

 

La gran pantalla ens ofereix una finestra a la vida i un registre discontinu del temps: retalls d’una memòria col·lectiva, crònica d’una època. La repressió franquista, la vida a províncies, la religió i la moral, la Galícia màgica, els problemes de l’habitatge, la Barcelona de la Gauche Divine, el terrorisme d’ETA, la delinqüència dels 70, el Madrid de la moguda, la desindustrialització i la desocupació, l’arribada de la immigració, la corrupció política… Proposem un viatge per la geografia i la història recent a través de l’ull de la càmera.

 

Rosa Gutiérrez Herranz és historiadora, crítica d’art i cinema, membre de l’Associació Internacional de Crítics d’Art (AICA). És professora d’història del cinema a la UAB.

CU03: Tendències culturals i canvis socials

 

Dates i horari: 19 i 26 d’octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre i 14 de desembre de 2023, de 9.30 a 11h.

 

Programa:

 

Analitzarem com, en les societats actuals, l’estructura social incideix sobre els hàbits, els valors, les identitats i els gustos de diferents grups socials i com això genera expressions i tendències culturals que es manifesten en la vida quotidiana, els estils de vida i les pràctiques culturals. Per interpretar els canvis socials que tenen la seva màxima expressió en els corrents culturals actuals, revisarem diferents autors i abordarem les tendències culturals que articulen pensaments: el feminisme, el decolonialisme i els moviments LGTBIQ+, així com els nous debats a l’entorn de la representativitat.

 

Neus Molina Alfonso, llicenciada en Humanitats i Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra. És professora de Gènere i Mitjans de Comunicació, de Periodisme Cultural i d’Escriptura periodística a la UAB.

CU04: Història, gèneres i mecanismes de les ficcions de crims

 

Dates i horari: 19 i 26 d’octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre i 14 de desembre de 2023, d’11.30 a 13 h.

 

Programa:

 

Pocs gèneres literaris tenen un seguiment tan massiu com la novel·la de crims i alhora desperten tants recels entre la comunitat lectora, que el veuen com menor des d’un punt de vista literari o morbós des d’una òptica moral. Però el cert és que no hi ha motor narratiu tan atractiu com una bona investigació o un misteri. A banda de repassar la història d’aquest gènere literari, el curs pretén disseccionar la ficció policial com si es tractés d’un dels cadàvers que amb freqüència incorpora, i pensar tant en el que cerca i aporta (el seu sentit) com en els recursos (temàtics, formals ambientals…) al seu abast.

 

Antonio Lozano Sagrera, és periodista cultural, traductor i director de la col·lecció Serie Negra de RBA. Ha publicat diversos llibres infantils i l’assaig Lo leo muy negro. Travesías por crímenes reales e imaginarios (Ed. Destino).

CU05: Nutrició i salut

 

Dates i horari: 20 i 27 d’octubre, 3, 10, 17 i 24 de novembre, i 1 i 15 de desembre de 2023, de 9.30 a 11h.

 

Programa:

 

Proporcionarem coneixements actualitzats i basats en l’evidència científica sobre aspectes bàsics de la nutrició humana en les diferents etapes de la vida: els conceptes de nutrició, nutrient, alimentació, dieta, aspectes energètics, característiques dels aliments, alimentació saludable i diferents patrons alimentaris. L’enfocament del curs és el de la promoció de la salut, atès que hi ha una estreta relació entre aquesta i l’estat nutricional de la persona. La informació i coneixement nutricional és fonamental per tal de poder prendre decisions respecte a la nostra alimentació i, d’aquesta manera millorar la nostra salut.

 

Montserrat Solanas García és doctora en Ciències Biològiques, màster en Nutrició i Alimentació. És professora de l’àrea de Fisiologia de la UAB.

CU06: Els microbis: amics o enemics?

 

Dates i horari: 20 i 27 d’octubre, 3, 10, 17 i 24 de novembre, i 1 i 15 de desembre de 2023, d’11.30 a 13h.

 

Programa:

 

Els microbis són invisibles per a l’ull humà i malgrat la seva importància, se’n té poca informació en relació amb el paper que tenen en el funcionament del nostre planeta i la seva influència en un gran nombre d’activitats humanes. Aquest curs pretén familiaritzar els assistents amb el món microbià tractant els microbis, en relació amb diferents aspectes que afecten les nostres vides i el nostre entorn. Els microorganismes tenen la paraula i els assistents decidiran finalment si aquests són amics o enemics.

 

Olga Sánchez Martínez és doctora en Ciències Biològiques per la UAB i és professora del Departament de Genètica i Microbiologia de la mateixa institució.

CU07: I si la natura fos cultura? Introducció a la filosofia de la cultura

 

Dates i horari: 22 i 29 de gener, 5, 12, 19 i 26 de febrer, i 4 i 11 de març de 2024, de 9.30 a 11 h.

 

Programa:

 

Tot i les enyorances instintives o sentimentals cap a una naturalesa de la qual ens vam autoexpulsar segons la majoria de mites de la creació, no és possible cap mena de la creació, no és possible cap mena de retorn. Hegel, Nietzsche, Freud o Bataille, entre molts d’altres que trobarem pel camí, ens oferiran les claus per comprendre aquest aspecte. Més enllà del camp de la filosofia, però, caldrà revisitar aquesta idea des d’altres sabers com ara la ciència, l’art, la religió o l’antropologia per obtenir-ne una imatge polièdrica que assenti el concepte que dona forma a tot el curs: la cultura és la verdadera autoconsciència de la natura?

 

Joan Carles Cirera Izquierdo és Llicenciat en Filosofia, Història de l’Art i Dret a la UAB, on és professor del departament de Filosofia. S’ha especialitzat en filosofia de la cultura i filosofia francesa contemporània.

CU08: Cultura i civilització de l’antic Egipte

 

Dates i horari: 22 i 29 de gener, 5, 12, 19 i 26 de febrer, i 4 i 11 de març de 2024, d’11.30 a 13 h.

 

Programa:

 

L’antic Egipte és una de les civilitzacions més fascinadores de l’Antiguitat i que ja va captivar grecs i romans. Amb més de 3000 anys d’història és una de les cultures que ha perdurat més des dels inicis de la humanitat. En les vuit sessions del curs s’introduirà a l’alumnat en diversos aspectes de la civilització faraònica, com ara la geografia, la reialesa, la religió, la família, qüestions de sexe, gènere i identitats i la llengua i l’escriptura. És tracta d’un curs d’iniciació, per la qual cosa no calen coneixements previs.

 

Marc Orriols Llonch, egiptòleg, és doctor i professor a la UAB. Ha participat en nombrosos congressos i té diverses publicacions en revistes especialitzades.

CU09: Economia per entendre millor la realitat que ens envolta

 

Dates i horari: 25 de gener, 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer, i 7 i 14 de març de 2024, de 9.30 a 11 h.

 

Programa:

 

Aquest curs té com a objectiu transmetre els conceptes bàsics de l’economia, amb un llenguatge clar i exemples senzills, per tal d’ajudar a entendre millor la realitat que ens envolta. Cada sessió se centrarà en un aspecte clau per comprendre l’economia, com ara la política econòmica dels estats, el creixement econòmic, la inflació, la llei de l’oferta i la demanda, així com una mirada a les tendències econòmiques del futur i a la gestió de l’economia familiar i personal en temps incerts.

 

Eduard Conti Batlle és economista i dirigeix la seva pròpia empresa d’educació econòmica i financera. És també professor d’Introducció a l’Economia a la UAB i col·laborador habitual a diversos mitjans de comunicació.

CU10: La música: un fenomen universal inabastable

 

Dates i horari: 25 de gener, 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer, i 7 i 14 de març de 2024, d’11,30 a 13 h.

 

Programa:

 

Què té en comú tot fenomen musical i què individualitza cada època, cada estil, cada ritme, cada melodia, cada instrumentació? Des dels inicis de la música tradicional de tot el món, fins a la clàssica, al jazz, al pop-rock, la música per al cinema… Veurem que la música és un fenomen universal que presenta una diversitat pràcticament inabastable. En aquest curs farem un recorregut des de la munió de músiques existents al món, fins al detall més pràctic, precís i individual.

 

Frederic Sesé Sabartés és historiador de l’Art (UAB) i titulat professional de flauta travessera (CSMM de Barcelona). Ha desenvolupat la seva trajectòria professional com a crític musical i docent.

CU11: El cervell al descobert

 

Dates i horari: 26 de gener, 2, 9, 16 i 23 de febrer, i  1, 8 i 15 de març de 2024, de 9.30 a 11 h.

 

Programa:

 

Per què pensem, sentim i actuem tal i com ho fem? Trobarem respostes analitzant el cervell, que és l’òrgan que ens relaciona amb l’ambient i les altres persones i que ens permet decidir, aprendre, gaudir i emocionar-nos. Estudiarem com funcionen els nostres sentits i les nostres percepcions, el nostre cicle de son i vigília, les nostres emocions, l’aprenentatge i la memòria, i les diferències i similituds cerebrals segons el gènere; i també com podem cuidar i protegir el nostre cervell i prevenir malalties com la d’Alzheimer.

 

Anna Vale Martínez és psicòloga i doctora en Neurociències. Ha estat investigadora al Laboratori de Neurobiologia Cognitiva de Boston University, a Massachusetts, EUA. És professora de l’àrea de Psicobiologia de la UAB.

CU13: Els pilars que sustenten la història del teatre

 

Dates i horari: 8, 15, 22 i 29 d’abril, i 6, 13, 20 i 27 de maig de 2024, de 9.30 a 11 h.

 

Programa:

 

Èdip, Ricard III, Casa de Nines, Terra Baixa. Tot esperant Godot… Són alguns dels grans títols de la literatura dramàtica. Us plantegem d’una manera amena, farcida d’exemples i amb una dinàmica àgil d’endinsar-nos en els pilars que configuren la tradició occidental. Tot analitzant cada una d’aquestes grans obres de la literatura dramàtica, acabarem el curs amb una visió àmplia i panoràmica de la trajectòria, l’evolució i el punt de trobada amb el nostre present més immediat.

 

Ferran Madico Rodríguez és actor, director, pedagog, gestor cultural i director artístic de grans equipaments teatrals. Ferran Madico coneix en profunditat tots els colors del calidoscopi que configuren l’apassionant univers de les arts escèniques.

CU14: Psicologia Criminal

 

Dates i horari: 8, 15, 22 i 29 d’abril, i 6, 13, 20, i 27 de maig de 2024, d’11.30 a 13 h

 

Programa:

 

Formació destinada a comprendre la conducta violenta des del punt de vista de l’agressor. S’estudiarà la intervenció forense i judicial que es fa amb les persones investigades o encausades en un procediment judicial. La proposta és fomentar un esperit crític, aliè a estereotips i mites sobre aquestes conductes. Es parlarà de perfils criminals, psicopatologia forense, anàlisi del discurs i entrevistes a persones penades. Intentarem comprendre la motivació delictiva, la conducta violenta i els factors que l’expliquen.

 

Elena Garrido Gaitán és doctora en Psicòloga Clínica i Forense. Imparteix docència en l’àmbit de la psicologia criminal i forense a la UAB.

CU15: La geografia històrica i ambiental i els paisatges de muntanya de Catalunya

 

Dates i horari: 11, 18 i 25 d’abril i 2, 9, 16, 23 i 30 de maig de 2024, de 9.30 a 11 h.

 

Programa:

 

La geografia històrica ambiental és clau per a l’estudi dels paisatges de Catalunya. A partir d’un ampli ventall d’assumptes ambientals d’actualitat mirarem de respondre algunes qüestions importants per valorar els nostres paisatges: hi ha boscos vells al Pirineu? El límit altitudinal del bosc és natural o cultural? Quina és la importància dels camps de conreu i de la mineria en el paisatge a l’Alt Pirineu? Quin rol ha tingut el foc en la configuració dels paisatges? Què ens indica la fauna salvatge i quins conflictes ambientals ens cal afrontar? Hi ha d’haver pesca als llacs d’alta muntanya? Té sentit l’arqueologia a l’alta muntanya?

 

Albert Pèlachs Mañosa és membre del Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP-UAB) i professor del departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

CU16: Museus i territori, espais d’experiències i de diàleg

 

Dates i horari: 11, 18 i 25 d’abril i 2, 9, 16, 23 i 30 de maig de 2024, d’11.30 a 13 h.

 

Programa:

 

Aquest curs se centrarà en la descoberta d’elements singulars i poc coneguts de les col·leccions dels museus del territori català de proximitat. Durant les sessions s’explicarà l’origen, l’evolució i l’estat de la qüestió d’aquests museus, a partir de projectes concrets que permetin entendre’ls i gaudir-ne com a espais de debat, reflexió i benestar emocional.

 

Teresa Blanch Bofill, és Museòloga i doctora en Història de l’Art. Ha estat directora del Castell-Ecomuseu Urbà de Rubí i del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, cap d’expossicions del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i professora del Departament d’Art i Musicologia de la UAB i de diferentes màsters i postgraus d’altres universitats espanyoles.

CU17: La mar Mediterrània, patrimoni natural i la gestió dels seus recursos marins

 

Dates i horari: 12, 19 i 26 d’abril, i 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2024, de 9.30 a 11 h.

 

Programa:

 

En un primer bloc introductori ens endinsarem a la Mediterrània per conèixer quins valors naturals tenim i a quins impactes està sotmesa. En un segon bloc, estudiarem la gestió de recursos marins: l’estat de la pesca a les nostres costes i d’on ve el peix i el crustaci que mengem. I, finalment, en un tercer bloc abordarem l’aqüicultura i la seguretat alimentària del peix que consumim per donar seguretat al consumidor: paràsits i contaminants.

 

Ester Carreras ColomMaria Constenla Matalobos, Sara Dallarés Villar i Anna Soler Membrives formen part de l’equip de recerca SEAaq-UAB, que es dedica a estudiar la Salut dels Ecosistemes i Animals aquàtics, principalment de la Mar Mediterrània.

CU18: Genètica i vida quotidiana

 

Dates i horari: 12, 19 i 26 d’abril, i 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2024, d’11.30 a 13 h

 

Programa:

 

L’objectiu del curs és el coneixement actualitzat de la genètica del comportament, que requereix entendre la naturalesa dels mecanismes genètics i epigenètics implicats. Les diferències que observem en la manera de ser de les persones són, només en part, degudes als nostres gens. Posarem de manifest que el comportament humà és el resultat d’una agregació de trets multifactorials complexos i la importància de la interacció (i la correlació) entre els factors genètics i els factors ambientals.

 

Sònia Darbra Marges és doctora en Psicologia i professora en el Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut de la Facultat de Psicologia de la UAB.