Qui som?

Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure

Història

Les Aules per la Gent Gran a Catalunya les va introduir a la UB. entre el 1978 i el 1980.

 

L’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure, es va constituir el 10 d’abril de 1996. Es registra amb el núm. 18.555, Secció 1a del Registre de Barcelona al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el 17 de Setembre del mateix any.

 

Aprovats els Estatuts, s’establí l’acord de col·laboració entre l’Associació i la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

El primer curs s’inicia 1996-1997 amb 16 alumnes inscrits.

Com funcionem

OBJECTIU ESTATUTARI DE L'ASSOCIACIÓ I

Els fins de l’associació són d’àmbit formatiu entès en el sentit d’oferir una formació permanent mitjançant el tractament de diferents temes, que amb el suport dels especialistes adients, ajudin a reflexionar, pensar, estudiar i dissentir, per tal de potenciar el creixement personal i la comprensió i convivència col·lectiva.

OBJECTIU ESTATUTARI DE L'ASSOCIACIÓ II

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les següents activitats:

 

   • Totes aquelles que en l’àmbit cultural complementin l’activitat principal.
   • Fomentar i propiciar sortides culturals; museus, cinema, teatre…
   • Propostes de viatges temàtics emmarcats en la història dels llocs, l’art, el medi socioeconòmic…
   • Afavorir el coneixement de la ciutat, la seva història, els seus barris, els seus monuments, les seves indústries i serveis…

ACORD D'ASSOCIACIÓ AMB L'INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (ICE)

Encarregar i col·laborar amb l’ICE per aconseguir els objectius de l’ensenyament programat mitjançant la signatura d’un Conveni Anual amb el Rectorat de UAB en el que sol·licitem la programació i execució de cursos per als nostres associats.

 

   • Col·laborar amb el Professor Coordinador Acadèmic.
   • Vetllar perquè la informació arribi a l’alumnat.
   • Organitzar activitats extra docents.

ORGANIGRAMA

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Directora ICE: Anna Cros Alavedra · 935 811 077 · anna.cros@uab.cat
Responsable ICE vs. AEU: María Dalmases Amella · 935 811 650 · maria.dalmases@uab.cat
Coordinador Acadèmic: Josep Masalles Román · josep.masalles@uab.cat
Secretaria ICE de la UAB (Barcelona) · 934 335 050 · 934 335 051 · aeu.santpau@uab.cat

 

ASSOCIACIÓ AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER AL TEMPS LLIURE

Presidenta: Maria Alàs Borbón

Vicepresident: Ramon Marcet Forcada

Secretaria: Immaculada Moratalla Valls

Tresorera: Olga Cambray Gispert

NORMATIVA DE L'ASSOCIACIÓ I QUOTA

   • Totes les persones que vulguin assistir als Cursos per a Gent Gran han de ser sòcies de l’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure.Per formar part de l’Associació s’ha d’abonar la quota anual que li atorgarà aquest dret en el període que l’associació els hi comuniqui.
   • Preu de la quota de soci per el curs 2022 – 2023: 10 € any.

ORGANITZACIÒ DE LA ASSOCIACIÒ

   • L’Associació es governa mitjançant una Junta.
   • Aquesta ha de vetllar i complir els compromisos estatutaris, els acords signats per conveni, amb el Rectorat de la UAB, i els esdeveniments organitzats per nosaltres mateixos.
   • Tenim aproximadament uns 900 socis-alumnes.
    La Junta la formen un mínim de 22 persones
   • Estructurada amb una Junta Directiva formada per un President/a, un Vicepresident/a, un Tresorer/a i un Secretari/a.
   • I un mínim de 18 vocalies o Delegats de Classe.

COM FUNCIONA

   • Disposem de classes de cabuda per 100 persones i altres per 55. D’acord amb aquest condicionant les classes grans tenen dos vocals i les petites un.
   • El vocal de classe, és qui organitza i es responsabilitza que la classe funcioni conforme als acords establers, tant en l’aspecte lectiu com de les activitats organitzades en general per l’Associació o pel mateix delegat a la seva classe. És qui canalitza les opinions de l’alumne amb la Junta Directiva.
   • TOTHOM POT SER DELEGAT i MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
   • La Junta de l’Associació es reuneix un cop per més, des de Setembre a Juny. Presidida per la Junta Directiva i amb la participació de tots els delegats de classe. On s’exposen i debaten tant els temes de compromís general com les propostes originades tant per la Junta Directiva com per la mateixa classe.

DOCUMENTS OFICIALS

Algunes activitats promogudes per l’associació

Control de tresoreria i pagament de rebuts

Per la bona administració del fons recaptat com quota, que ens ajuda a finançar totes les despeses originades durant l’any per la nostra activitat, es porta un rigorós estat de comptes.

 

Posem a disposició dels alumnes tots els documents comptables per si els volen comprovar.

 

Agrairem la disposició d’aquells alumnes que vulguin  fer una Auditoria de l’estat de comptes.

Assamblea general ordinària

Acte solemne de tancament del curs anterior on es fa balanç de l’any transcorregut tant en l’aspecte econòmic com en el cultural, es renoven càrrecs, i s’aproven noves propostes o es justifiquen actuacions i situació d’alguns esdeveniments no conclosos.

Relacions amb entitats externes

AFOPA i Ajuntament Horta-Guinardó.

 

Col·laboració i relacions institucionals de profit per la nostra associació.

Manteniment de la pàgina web

Important eina de comunicació i d’història de la nostra Associació. Amb participació dels membres de la Junta i de tots els socis. Fem l’esforç de mantenir-la i de visitar-la.

 

És important el tractament de dades per Internet.

 

No solament per accedir i treballar amb la pàgina Web sinó pel tractament de totes les activitats acadèmiques i lúdiques que es produeixen, per exemple, l’accés als apunts dels professors a l’aula virtual…

 

Per tant és necessària la disponibilitat d’ordinador i, tenir correu electrònic.

25è aniversari de les Aules

En el transcurs de l’any 2021 celebrarem els 25 anys de la nostra associació. A tal efecte s’ha constituït una comissió perquè prepari els esdeveniments necessaris per fer-ne una esplèndida celebració.

 

Per aquest esdeveniment, seran benvingudes totes les idees al respecte. Animem a la participació de tots els socis per portar-ho a bon port.

Loteria de Nadal

Pel temps de NADAL, per temptar la sort, reservem un dècim de loteria a disposició tots els socis que ho vulguin.

Celebració de dinars de Nadal i de final de curs

Tenim el costum de celebrar aquestes diades, amb un bon dinar, amb bona disposició i agermanament entre alumnes i també amb els professors.

Festa de les lletres

La Festa de les Lletres és el nostre vaixell, insígnia, on és oberta la participació de tots els socis en aquest esdeveniment literari fent-nos participar del seu enginy i gust literari aportant els seus escrits en prosa o poesia.

Viatge de final de curs

Viatge promogut per l’associació i encarregat a una agència de viatges per tal que ens organitzi unes sortides a l’abast de Tothom, als països que els proposem.

Obertures i cloendes de curs

Participem en les Obertures i Cloendes de curs amb una actuació lúdica, consistent en actuacions realitzades pels mateixos socis o contractades a l’exterior a tal efecte.