Curs 076. Cinc lliçons d’economia política i societat

Curs 076. Cinc lliçons d’economia política i societat

Inclòs
Categories:

Què farem en aquest curs

L’economia política és una ciència multidisciplinar que s’ocupa de l’estudi de les lleis socials que governen la producció i la distribució de béns i serveis per satisfer les necessitats humanes. Que sigui multidisciplinar significa que no té en compte únicament els coneixements aportats per la ciència econòmica sinó que també té en compte els coneixements aportats per altres disciplines de les ciències socials com la sociologia, l’antropologia, el dret, la història i la ciència política. No obstant, el mètode d’anàlisi bàsic l’aporta la ciència econòmica i es fonamenta en els dos problemes clàssics: escassetat i elecció.

 

L’objectiu bàsic d’aquest curs és analitzar, des de la perspectiva multidisciplinar que proporciona l’economia política, cinc temàtiques molt rellevants que tenen un important impacte en l’estabilitat actual i en la prosperitat futura del nostre sistema econòmic i social. Aquestes cinc temàtiques, abordades mitjançant cinc lliçons són les següents:

 

  • El malestar de l’estat del benestar: els estats generen moltes despeses públiques o els sistemes fiscals generen pocs ingressos tributaris?
  • Canvis tecnològics i canvis socials: per què aquests canvis afecten al mercat de treball?
  • La Unió Europea: oportunitat o problema?
  • La relació capital – treball: amics per sempre?
  • Economia real i economia financera: per a què serveix un sistema financer?

 

Cada lliçó es faria en dues sessions.

Calendari

 

Grups H i J (8 sessions)
Del 30 de setembre al 18 de novembre de 2019
Grup H: dilluns, de 9:30 a 11 h
Grup J: dilluns, d’11:30 a 13 h

Professor

 

Manuel Álvarez Gómez, professor del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.