Butlletí juny 2023

Patrimoni de Catalunya
La font de la Portaferrissa

Cantonada Portaferrisa-Rambla
Barcelona
Any de construcció: 1681

 

 

La font de la Portaferrissa és segurament una de les més antigues de la ciutat de Barcelona. Fou construïda el segle XVII, adossada a la muralla tocant a la «porta ferrissa», una de les portes de la segona muralla de la ciutat.

Inicialment, el seu emplaçament original fou al carrer del Carme, cantonada amb el carrer Xuclà, adossada al Col·legi de Cordelles. Desprès de l’incendi de la primitiva església de Betlem, fou projectada l’església barroca a la qual la font havia d’anar adossada. L’any en què les obres començaren, la font fou traslladada al lloc que actualment ocupa, La raó d’aquest canvi fou la petició dels ciutadans, que així volien evitar haver de travessar el torrent de la Rambla per anar a buscar l’aigua a l’altre costat.

L’origen del nom del carrer prové de les barres de ferro que hi havia a la porta de la muralla de la ciutat i que era una de les mesures de longitud usades a Barcelona.

El prestigi d’aquesta font fou tan alt que, quan arribaven a Barcelona les aigües de Montcada, d’una gran qualitat, els seus usuaris s’oposaven al canvi de subministrament, bàsicament a causa de les propietats «curatives» que atribuïen a l’aigua de la font.

El 8 d’abril de 1861 s’obrí la font de la cantonada Portaferrissa-Rambla. El seu aspecte actual, que es deu al ceramista Joan Baptista Guivernau, explica sintèticament la història del carrer que li dóna nom. Aquest remodelatge fou inaugurat amb motiu de la Festa de la Mare de Déu de la Mercè l’any 1959.

 

 

Assemblea anual de l’associació

 

El passat 17 de maig,  i a la Sala Auditori de l’Orfeó Martinenc, es va celebrar l’Assemblea Anual per a tots els socis, Després de la benvinguda als assistents, la secretària va passar a la lectura de l’acta de la reunió anterior i posterior aprovació de la mateixa.

Es varen repartir uns fulls informatius sobre l’estat econòmic de l’Associació i la tresorera. Sra. Olga Cambray, va presentar el nostre estat de comptes i les previsions que tenim per al curs vinent. L’import de les quotes de 10 euros que paguem anualment tots els socis, anirà a parar el curs 2023/2024,  al compte d’honoraris que es presentin en les  sessions de conferencies del proper curs. El saldo restant és una quantitat suficient per fer front a les despeses de funcionament de l’associació.

Per al proper curs, i i depenen de l’interès de l’alumnat, es continuarà o no amb el cicle de conferències.

Va assistir a la reunió la Sra. Maria Dalmases per aclarir amb major precisió  les preguntes i els dubtes sobre la programació del proper curs.

La Junta de l’Associació continua demanant voluntaris per fer-se càrrec de tota una sèrie de tasques corresponents al bon funcionament de les classes. Agrairem ens feu arribar el vostre interès en participar al nostre correu: aaeu.tempslliure@gmail.com.   Ens posarem en contacte amb vosaltres.

 

 

Programació per al curs 2023-2024

 

S’està acabant de confeccionar el programa definitiu per al curs vinent i que l’ICE ens farà arribar properament per correu electrònic. Se especificaran les modalitats dels cursos, dels itineraris i de les conferències. També preus i forma de matriculació, que continuarà fent-se per Internet i, durant uns dies i amb cita prèvia, també de manera presencial  a la Secretaria de la Casa de Convalescència.

Recordem que:

Cursos: Hi haurà tres branques cabdals sobre les que es basaran els cursos: Art, Pensament i Literatura;  Història, Geografia i Societat i la tercera serà sobre  El Món de les Ciències.

Els cursos seran trimestrals, i de 15 hores de durada. Cada curs son 8 sessions d’una hora i mitja (1,30 h.)  cada sessió.

Itineraris: Per incentivar i fer més atractiva l’assistència, es preveu seguir la temàtica del curs en un lloc adient, bé al aire lliure o en una altre lloc.  Cada itinerari son 8 sessions de 2 hores cada sessió, son un total de 16 hores i la durada un trimestre.

9 itineraris: 3 per trimestre

Conferències: Tres per trimestre

 

 

Pagament de quotes de l’Associació

 

L’Associació d’Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure està obligada a comprovar que les persones inscrites en aquests cursos són socis de l’Associació, tal com s’especifica en la clàusula segona del Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació de les Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure, signat el 15 de juny de 2022.

IMPORTANT!

EL COBRAMENT DE LES QUOTES DE L’ASSOCIACIÓ CORRESPONENTS AL CURS 2023/2024 ES FARA AL SETEMBRE, UN COP ESTEM JA MATRICULATS ALS CURSOS. 

Per a altres consultes sobre el pagament de les quotes i assumptes relacionats amb l’Associació, adreçeu-vos al nostre correu: aaeu.tempslliure@gmail.com i us donarem una resposta el més aviat possible. No tenim telèfon ni despatx físic.

L’ICE només pot respondre a preguntes relacionades amb la gestió administrativa dels cursos.

 

 

Aules d’extensió Universitària vinculades a la UAB

 

Les Aules d’extensió Universitària vinculades a la UAB i que estan fora de Barcelona, ens faran arribar periòdicament el seu programa d’activitats per si algú de vosaltres hi està interessat en assistir-hi.

Per accedir a la programació del segon trimestre del curs 2022/2023:

 

Aula d’Extensió Universitària d’Argentona
C/ Mataró, 5
Web: auladargentona.org
Correu electrònic: auladargentona@gmail.com.
Telèfon: 93 797 41 73.

Aula d’Ext. Univ. de Badalona
Teatre Zorrilla, Canonge Baranetra, 17.
Web: aulabadalona.cat
Correu electrònic: aula@aulabadalona.cat.
Telèfon: 93 464 73 02.

Aula d’Ext. Univ. Vilassar de Mar
Escola Nàutica, Carrer Sta. Eulàlia, 40
Web: aulavilassardemar.cat
Correu electrònic. aeu.udm@gmail.com

Aula d’Ext, Univ, de Manresa
Correu electrònic: aeumanresa@gmail.com
Telèfon: 93 836 21 26

Aula d’Ext, Univ. Tiana-Mongat
Correu electrònic: aulauniversitariatimo@gmail.com

Aula d’Ext. Univ. de Sabadell
Web: aulasabadell.cat
Telèfon: 93 722 04 28

Aula d’Ext. Univ. De Sant Quirze del Vallès
Web: www.aulasqv.com

Aula d’Extensió Universitària de Vilanova i la Geltrú
Correus electrònics: info@aulavilanova.cat i aulavilanova@hotmail.com

Aula d’Extensió Universitària de Barberà del Vallès 
Web: www.aulanibarbera.org
Correu electrònic: aula.exten.univer.bdv@gmail.com

Aula d’Extensió Universitària de Santa Perpetua de Mogoda
Correu electrònic: aaeu_santaperpetua@hotmail.com
Telèfon: 669 259 474

Aula Virtual
Apunts dels professors

 

Teniu accés a les aules virtuals corresponents on podeu consultar la documentació que els formadors han anat desant al llarg del curs. Podeu accedir entrant al Campus Virtual https://cv.uab.cat.  introduint el teu usuari i contrasenya. El treu usuari es el teu NIU/NIA amb format NIU@uab.cat i la contrasenya, la mateixa que has fet servir per matricular-te.

En cas de que necessitis restablir la teva contrasenya  pots fer-ho a traves d’aquest enllaç: https://oim.uab.es/opwd/?&idioma=ca&pais=ES&lang=ca

Per a qualsevol incidència amb el vostre NIU o amb la contrasenya, podeu enviar un correu electrònic a la secretaria de l’ICE: ga.ice@uab.cat o bé trucar 93 581 16 48.

 

Pàgina Web

 

La Pàgina Web de l’Associació ESTÀ ACTUALITZADA.  Polseu els enllaços previstos amb l’ICE per conèixer totes les dades al respecte.

ELS MESOS DE JULIOL I AGOST NO PUBLICAREM AQUEST  BUTLLETÍ DE LES AULES. EL  PROPER NÚMERO US ARRIBARÀ A PRIMERS DEL MES DE SETEMBRE.

Enllaç a la nostre web, grups i cursos

Trobareu els butlletins de cada mes, i tot allò que ens comuniqueu com activitats, història i normatives generals en el següent enllaç.

Notícies i Activitats

Recordatori: Si alguns de vosaltres no rebeu el butlletí ens ho feu saber, potser en el seu moment vàreu dir que no interessava. Comptem amb tothom.

 

 

Cosmètica natural
El retorn de les plantes

 

L’obertura de diverses botigues de cosmètica natural a Barcelona està molt relacionada amb la forma qualitativa en que s’entendrà el consum d’ara en endavant..

Tot i que ja coneixíem antecedents com la cadena francesa Yves Rocher, que es va instal·lar a la ciutat el 1980 o els productes cosmètics de Maurice Messegué venuts als seus propis herbolaris, en els últims anys han obert les seves portes una sèrie de botigues dedicades a la cosmètica natural que responen a una nova mentalitat basada en la senzillesa i la natura. L’ús d’ingredients vegetals, sense experimentació animal, l’absència de grans campanyes publicitàries, la garantia de frescor dels productes, la voluntat d’informar al client i l’oferta en una sola marca són els seus trets definitoris generals que – tot i que aïlladament  cada botiga presenti una opció diferenciada -,  permeten englobar-les en un fenomen únic i potser encara minoritari, però la tendència actual del qual, ateses les característiques conjunturals que comencen a incidir en el consum, és d’expansionar-se. La progressiva sensibilització social davant dels problemes del medi ambient i la natura,  està modificant els hàbits de molts consumidors, Aquests prefereixen adquirir productes que no siguin perjudicials ni per l’entorn ni per a la salut,  com be ha demostrat la irrupció de diversos productes ecològics al mercat. Aquesta preocupació forma part d’un estat d’ànim més ampli de predisposició al natural; de fet, l’home forma part de la natura i la ciutat no facilita el contacte amb ella. Encara que sigui en forma de productes, el natural és avui sinònim de qualitat de vida, de benestar.

El contacte entre l’home i el món vegetal és l’origen tant de la cosmètica com de la farmacologia; que des d’un principi van utilitzar les propietats d’arbres i altres substàncies naturals, arrels, algues, resines, gomes, mel, mesc i terres de determinats minerals. Pels seus orígens artesanals, la cosmètica és un art que s’ha anat transmetent al llarg de la història.

L’actual cosmètica natural prova d’aprofitar i respectar aquests coneixements que en determinats casos provenen de temps tan llunyans com els de l’antic Egipte, als papirus del qual s’hi troben receptes sorprenents per a la pell.

 

 

Els cosmètics vegetals presenten com a avantatges la seva facilitat de penetració a l’epidermis i sobretot la seva millor conservació, a causa dels seus propis elements naturals, mentre que els productes d’origen animal – com el col·lagen – necessiten un nombre major de conservants. El seu objectiu és embellir la pell i els cabells de manera que no perjudiqui la salut de la persona ni a curt ni a llarg termini.

Les matèries primes que utilitza aquesta cosmètica són els extractes de plantes, les essències naturals i els olis essencials.

Els extractes, de gran utilitat en medicina, poden ser fluids o sòlids, i s’obtenen per la evaporació de líquids que contenen els principis actius essencials de les substàncies orgàniques tractades. Les essències naturals contenen la fragància de flors i plantes aromàtiques. Els olis essencials són líquids volàtils intensament fragants procedents de determinats vegetals i amb una composició química molt complicada.

Les noves tendències de cosmètica natural ens recorden els tradicionals herbolaris on venien herbes medicinals, ungüents, tints i olis essencials. L’atractiu de les noves botigues de cosmètica és concentrar en un sol punt de venta tota la gamma de l’oferta d’una marca determinada.

 

 

En aquests espais  s’hi poden trobar sabons, gels, olis aromàtics i de bany, xampús, cremes, pólvores de talc, sals de bany i cosmètica decorativa, colorants per als cabells, emulsions netejadores i tònic o locions per al massatge. Les fórmules es van buscar en llibres antics i herbolaris, i fins i tot viatjant arreu per aconseguir receptes velles amb què elaborar els productes.

Hi ha gammes per a tots els gustos: d’herbes aromàtiques, flors i fruites

L’obertura de centres de venta de cosmètics naturals ha provocat també que marques que feia anys que es distribuïen per herbolaris, perfumeries i centres dietètics s’hagin decidit a obrir el seu propi centre per oferir conjuntament tots els seus productes.

El ressorgiment de l’estètica natural pot ser considerat o no com quelcom de passatger, però els coneixements en aquest terreny  són cada vegada més amplis i cada vegada són més  les marques i fabricants que volen fer productes més purs.

La demanda d’aquest tipus de productes en cosmètica, alimentació o qualsevol altre sector, reafirma l’existència d’una oferta comercial qualitativa que no ha fet sinó començar a Barcelona.

Maria Alàs Borbon

Evolució diària dels usuaris que han accedit a la pàgina web de gener a maig de 2023

 

 

 

 

Benvolgudes/uts, companyes/anys,

Seguirem informant-vos, com sempre, a través dels nostres canals habituals de comunicació.

La Junta
Juny 2023