Butlletí octubre 2023

Aules Espai Sant Pau

(Curs lectiu 2023/2024)

 

Aules Espai Sant Pau és un programa d’activitats acadèmiques organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) adreçat als socis / sòcies de l’Associació Aules d’Extensió Universitària (AAEU) que es desenvolupa des de l’any 1996. Té la seu a Barcelona, als espais de la Casa de Convalescència (ubicada al recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).

Com heu vist, aquest nou curs 2023/2024 hi ha una reestructuració a fons del programa a oferir, tant pel que fa a l’estructura, el format i el professorat, com per la inclusió d’activitats noves com els itineraris a peu per la ciutat i les conferències.

Tots els alumnes que esteu matriculats a les Aules heu rebut una comunicació en la qual nosaltres, com Associació, i l’equip de l’ICE, us encoratgem a formar part de l’organització, en la mesura de les vostres possibilitats, perquè és molt convenient que sigui l’alumnat qui ens aporti idees noves, col·labori amb nosaltres i valori les activitats que s’estan fent. Tots els interessats en formar part d’aquest nou equip, ens reunirem en breu a fi de posar-nos d’acord en el funcionament del curs.

Necessitem, per tal, socis voluntaris per ocupar-se de:

   • Activitats derivades dels cursos (visites a museus, anades a teatres, excursions, etc.).
   • En el capítol d’economia i finances, un expert que pugui estar al cas de subvencions, patrocinis, pagaments, tràmits amb la Generalitat, etc.
   • Un responsable per a la realització de tallers d’informàtica per als interessats.
   • Organitzadors de dinars de Nadal, loteries, etc.
   • Comissió de seguiment de socis i assistents (identificació d’entrades a l’aula i a conferències, pagament de quotes al dia, etc.).

 

Si hi esteu interessats, només heu de respondre al correu que us ha arribat. Podeu fer arribar també, al nostre correu electrònic aaeu.tempslliure@gmail.com el vostre interès a col·laborar.

 

MODALITATS 2023/2024

 

Cursos:

Estan planificats en tres eixos:

   • Art, Pensament i Literatura
   • Història, Geografia i Societat
   • Divendres de la Ciència

 

Itineraris:

Es tracta de classes a l’aire lliure, amb explicacions del formador/a. Per al seguiment de l’activitat cal que portem telèfon mòbil amb dades i uns auriculars per poder connectar l’àudio-guia.

 

Conferències:

Hi haurà dues conferències cada mes i cada soci/sòcia podrà triar una d’elles. En tot el curs s’oferiran un total de 16 conferències.

 

Lloc de realització:

   • Cursos: Tots els cursos es faran a les aules 011 i 013 de la Casa de Convalescència, carrer de Sant Antoni Maria Claret 171 (entrada per cantonada carrer Sant Quintí).
   • Itineraris: S’informarà a tots els matriculats del lloc de trobada, que sempre serà una estació de metro de la ciutat de Barcelona.
   • Conferències: Aules 011 i 013 de la Casa de Convalescència.

 

Places:

Els cursos i les conferències tenen un aforament de 80 persones

Els itineraris es faran amb grups d’un màxim de 30 persones.

 

 

MATRÍCULA

 

La matrícula està oberta per a tothom.

Preu de la matrícula:

   • Curs de 12 hores: 59 €
   • Itinerari de 16 hores: 81 €

Per a més informació addicional consulteu la pàgina web:

hwww.uab.cat/ca/ice/aules-extensio-universitaria

 

 

Pagament de les quotes de l’Associació

 

L’Associació d’Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure està obligada a comprovar que les persones inscrites en aquests cursos són socis/es de l’Associació, tal com s’especifica en la clàusula segona del Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació de les Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure, signat el 15 de juny de 2022.

El pagament de la quota anual a l’Associació de les Aules (10 €) es pot fer per transferència bancària al nostre compte:

 

BBVA IBAN: ES98 0182 4246 1302 0212 5736

 

indicant el vostre nom i el vostre DNI. D’altra manera, ens és molt difícil identificar als socis. S’han de demanar els extractes al Banc, que no sempre els dona amb totes les especificacions.

També ho podeu fer personalment quan ja estigueu matriculats. A finals d’octubre, quan tinguem els llistats dels alumnes matriculats, un dels membres de la Junta anirà a les classes i podreu satisfer la quota. Us donarem un rebut.

Per a consultes sobre el pagament de les quotes i altres assumptes relacionats amb l’Associació, adreceu-vos al nostre correu: aaeu.tempslliure@gmail.com i us donarem una resposta com més aviat millor. No tenim telèfon ni despatx físic.

L’ICE només pot respondre a preguntes relacionades amb la gestió administrativa dels cursos.

 

 

Aules d’extensió Universitària vinculades a la UAB

 

Les Aules d’extensió Universitària vinculades a la UAB i que estan fora de Barcelona, ens faran arribar periòdicament el seu programa d’activitats per si algú de vosaltres hi està interessat en assistir-hi.

Per accedir a la programació del segon trimestre del curs 2022/2023:

 

Aula d’Extensió Universitària d’Argentona
C/ Mataró, 5
Web: auladargentona.org
Correu electrònic: auladargentona@gmail.com.
Telèfon: 93 797 41 73.

Aula d’Ext. Univ. de Badalona
Teatre Zorrilla, Canonge Baranetra, 17.
Web: aulabadalona.cat
Correu electrònic: aula@aulabadalona.cat.
Telèfon: 93 464 73 02.

Aula d’Ext. Univ. Vilassar de Mar
Escola Nàutica, Carrer Sta. Eulàlia, 40
Web: aulavilassardemar.cat
Correu electrònic. aeu.udm@gmail.com

Aula d’Ext, Univ, de Manresa
Correu electrònic: aeumanresa@gmail.com
Telèfon: 93 836 21 26

Aula d’Ext, Univ. Tiana-Mongat
Correu electrònic: aulauniversitariatimo@gmail.com

Aula d’Ext. Univ. de Sabadell
Web: aulasabadell.cat
Telèfon: 93 722 04 28

Aula d’Ext. Univ. De Sant Quirze del Vallès
Web: www.aulasqv.com

Aula d’Extensió Universitària de Vilanova i la Geltrú
Correus electrònics: info@aulavilanova.cat i aulavilanova@hotmail.com

Aula d’Extensió Universitària de Barberà del Vallès 
Web: www.aulanibarbera.org
Correu electrònic: aula.exten.univer.bdv@gmail.com

Aula d’Extensió Universitària de Santa Perpetua de Mogoda
Correu electrònic: aaeu_santaperpetua@hotmail.com
Telèfon: 669 259 474

 

Pàgina Web

 

La Pàgina Web de l’Associació ESTÀ ACTUALITZADA.  Polseu els enllaços previstos amb l’ICE per conèixer totes les dades al respecte

 

 

Trobareu els butlletins de cada mes, i tot allò que ens comuniqueu com activitats, història i normatives generals en el següent enllaç.

 

 

Recordatori: Si alguns de vosaltres no rebeu el butlletí ens ho feu saber, potser en el seu moment vàreu dir que no interessava. Comptem amb tothom.

 

 

El Laberint

PATRIMONI

 

El Parc del Laberint començà a ser construït l’any 1791 per Joan Antoni Desvalls i d’Ardens, sisè marquès de Llupià, quart marquès de Poal i marquès consort d’Alfarràs. Va néixer a Barcelona el 1740 i va morir el 1820. Era un terratinent i un amant de les ciències, és a dir, un il·lustrat arquetípic. Posseïa una biblioteca notable i també instruments científics. Va publicar estudis sobre meteorologia i física.

L’any 1377, el jurisconsult barceloní Jaume de Vallseca, antecessor de la casa de Llupià, va adquirir la finca en què més endavant es construiria el laberint. Aleshores ja hi existia – almenys això és el que s’assegura – una torre de defensa, coneguda com a Torre Sobirana.

El marquès va manar realitzar el 1791, amb els ajuts del mestre d’obres Jaume Valls i després amb el seu fill Andreu el gran estany que remata la part alta de la finca, probablement amb la intenció d’abastir d’aigua tots els racons del parc. L’any següent va contractar els serveis del jardiner francès Joseph Dalvalet i de l’aqruitecte italià Domenico Bagutti. Per tal de dur a terme la realització de les obres, el marquès va contractar nombrosos obrers – seixanta, segons els parcs, mil, segons els generosos – que es trobaven en atur des de feia temps a causa de la greu crisi provocada per la guerra contra l’anglès. Les activitats del marquès es van interrompre el 1799. El net hi intervingué amb empenta i entre el 1825 i el 1855 foren afegides àmplies zones de parc, amb un accentuat perfum romàntic. El 1853, l’arquitecte Elies Rogent va excavar el canal – 25 pams de profunditat, apte per remar-hi amb una góndola petitona -, va bastir un pont i un illot. Llavors fou construïda també la mansió de camp. Per fer-ho, va enderrocar una casa gairebé abandonada i van mantenir adossada la torre històrica de defensa, a l’interior de la qual s’ha descobert una església romànica del segle XI.

 

 

El Parc del Laberint començà a ser construït l’any 1791 per Joan Antoni Desvalls i d’Ardens, sisè marquès de Llupià, quart marquès de Poal i marquès consort d’Alfarràs. Va néixer a Barcelona el 1740 i va morir el 1820. Era un terratinent i un amant de les ciències, és a dir, un il·lustrat arquetípic. Posseïa una biblioteca notable i també instruments científics. Va publicar estudis sobre meteorologia i física.

L’any 1377, el jurisconsult barceloní Jaume de Vallseca, antecessor de la casa de Llupià, va adquirir la finca en què més endavant es construiria el laberint. Aleshores ja hi existia – almenys això és el que s’assegura – una torre de defensa, coneguda com a Torre Sobirana.

El mrquès va manar realitzar el 1791, amb els ajuts del mestre d’obres Jaume Valls i després amb el seu fill Andreu el gran estany que remata la part alta de la finca, probablement amb la intenció d’abastir d’aigua tots els racons del parc. L’any següent va contractar els serveis del jardiner francès Joseph Dalvalet i de l’aqruitecte italià Domenico Bagutti. Per tal de dur a terme la realització de les obres, el marquès va contractar nombrosos obrers – seixanta, segons els parcs, mil, segons els generosos – que es trobaven en atur des de feia temps a causa de la greu crisi provocada per la guerra contra l’anglès. Les activitats del marquès es van interrompre el 1799. El net hi intervingué amb empenta i entre el 1825 i el 1855 foren afegides àmplies zones de parc, amb un accentuat perfum romàntic. El 1853, l’arquitecte Elies Rogent va excavar el canal – 25 pams de profunditat, apte per remar-hi amb una góndola petitona -, va bastir un pont i un illot. Llavors fou construïda també la mansió de camp. Per fer-ho, va enderrocar una casa gairebé abandonada i van mantenir adossada la torre històrica de defensa, a l’interior de la qual s’ha descobert una església romànica del segle XI.

 

 

El parc es compon dels elements bàsics següents: la mansió, el laberint, terrasses, escalinates i un parell de templets, l’escalinata monumental, el pavelló grec (amb quatre escultures en fornícules i el retrat del marquès, a més de la gran làpida recordant la visita de Carles IV) i l’estàtua de la nimfa Egèria. Tot aquest conjunt és neoclàssic.

Una àmplia zona boscosa envolta aquest jardí perfumat d’erotisme, que fou convertit en parc romàntic, i del qual destaquen diversos elements: el canal i l’illot, la cascada, el fals cementiri i l’ermita.

El Parc del Laberint fou adquirit per l’Ajuntament l’any 1967, mitjançant un intercanvi en què anava inclòs el palau on vivien els marquesos d’Alfarràs a Barcelona (al carrer Josep Anselm Clave no, 31). El 1971 el parc va ser obert al públic. Prop seu hi ha el Velòdrom, construït al terreny que era conreat tradicionalment com a horta.

 

Homenatge a 2 centenaris

 

Aquest any 2023 és el centenari del naixement de dues figures importants de la música: Victòria de los Angeles i Alicia de Larrocha. En el seu record, el Palau Robert, amb la participació del Departament de Cultura, inaugura el pròxim dia 27 de setembre una mostra expositiva de la teva trajectòria. Són dues figures que difícilment s’haurien conegut. Nascudes en barris diferents i de famílies de procedència també diferent, la música les va unir.

La mostra resta oberta fins al dia 7 de gener 2024.

 

Maria Alàs Borbon

 

 

 

Benvolgudes/uts, companyes/anys,

Seguirem informant-vos, com sempre, a través dels nostres canals habituals de comunicació.

La Junta
Octubre 2023