Curs 046. Europa: territoris i cultures, un mapa mal resolt

Curs 046. Europa: territoris i cultures, un mapa mal resolt

Inclòs

Què farem en aquest curs

La diversitat dels pobles europeus no és un fenomen nou malgrat que els estats nació han tendit a implantar una imatge monolítica des del punt de vista territorial, cultural i lingüístic que ha pretès amagar-la. La fragmentació del territori al llarg de la història ha estat molt canviant i ha donat lloc a recomposicions polítiques que no es corresponien sempre amb els espais existencials de les diverses identitats culturals i nacionals. La frontera, com a element de sobirania, està lligada al poder i el seu establiment sol anar lligat a enfrontaments i guerres. Només cal fer una mirada als mapes polítics d’Europa dels darrers 120 anys, per adonar-se’n d’aquesta realitat. En aquestes sessions es pretén fer una mirada global, més enllà dels límits polítics, al mapa d’Europa i abordar uns temes profundament europeus com són la diversitat dels seus pobles en relació a l’arbitrarietat de les fronteres i els seus desajustaments.

Calendari

 

Grup G (7 sessions)
Del 7 de febrer al 20 de març de 2020.
Divendres (2a hora), d’11:30 a 13 h

Professora

 

Maria Villanueva Margalef, professora jubilada del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.