Curs 049. Dones de la física nuclear

Curs 049. Dones de la física nuclear

Inclòs

Què farem en aquest curs

Tots coneixem a Madame Curie com pionera en la radioactivitat, però poc se’n sap d’altres dones que van contribuir en el coneixement de l’estructura atòmica y nuclear. En aquest curs veurem les seves vides i la seva obra.

 

  • Marie Curie i el seu treball en la descoberta de la radioactivitat natural.
  • Irene Joliot-Curie i la descoberta de la radioactivitat artificial.
  • Rosalind Franklin, experta en raig X que va aconseguir la imatge que va portar a la descoberta de l’estructura de l’ADN.
  • Lise Meitner, física austríaca, que en mig de la fugida de l’Alemanya nazi pel seu origen jueu, va descobrir la fissió de l’urani.
  • Maria Goeppert-Mayer, i el model de capes del nucli atòmic.
  • Chien Shiung Wu, física experimental, va demostrar de forma inequívoca i definitiva, que la suposició de que es conservava la paritat en la força nuclear dèbil no era vàlida.

Calendari

 

Grups H i J (7 sessions)
Del 5 de febrer al 18 de març de 2020
Grup H: dimecres, de 9:30 a 11 h
Grup J: dimecres, d’11:30 a 13 h

 

Grup T (7 sessions)
Del 5 de febrer al 18 de març de 2020
Dimecres, de 16 a 17:30 h

Professor

 

Javier Castelo Torras, professor jubilat del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona.