Curs 094. Perspectiva socioecològica dels boscos de Catalunya

Curs 094. Perspectiva socioecològica dels boscos de Catalunya

Inclòs

Què farem en aquest curs

Els boscos han estat un reservori de recursos naturals al llarg de la història dels humans. També han estat, i són encara, font de creació artística o d’inspiració literària. Fins i tot s’han percebut com indrets místics, espirituals i sagrats. Tot i això, la superfície forestal del nostre país va anar disminuint fins a mitjans del segle passat a favor de l’agricultura i la ramaderia. Però, en les darreres dècades les masses boscoses han augmentat la seva distribució fins ocupar més d’una tercera part del territori català. Actualment es valora la funció dels boscos de prestar serveis ecosistèmics, com el segrest de carboni, la protecció del sòl o la mera contemplació d’un paisatge. A Catalunya, algunes d’aquestes masses, quasi 300, han rebut la qualificació de singulars, atesa la seva maduresa, ús social, conservació i biodiversitat. Paradigmàticament aquest creixement ha anat acompanyat de l’abandonament d’activitats forestals, agrícoles i ramaderes incrementant així la superfície forestal i conseqüentment el risc d’incendis. El curs que proposem tractarà d’aquests aspectes ambientals i socials dels nostres boscos.

 

Com cada any s’oferirà una sortida de camp opcional de tres dies a mitjans de juny en la que visitarem boscos, infraestructures i institucions relacionades amb el tema.

Calendari

 

Grups A i B (8 sessions)
Del 24 de març al 19 de maig de 2020
Grup A: dimarts, de 9:30 a 11 h
Grup B: dimarts, d’11:30 a 13 h

 

Grups H i J (7 sessions)
Del 23 de març al 18 de maig de 2020
Grup H: dilluns, de 9:30 a 11 h
Grup J: dilluns, d’11:30 a 13 h

 

Grup U (8 sessions)
Del 26 de març al 21 de maig de 2020
Dijous, de 16 a 17:30 h

Professorat

 

Jordi Bartolomé Filella, professor del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona i Cinthia Pereira Rosa, ambientòloga, professora associada del Departament de Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.