Curs 097. Resolució de conflictes: la mediació, una nova via alternativa al judici

Curs 097. Resolució de conflictes: la mediació, una nova via alternativa al judici

Inclòs
Categories:

Què farem en aquest curs

La mediació és una via de resolució de conflictes de la qual s’ha parlat molt arran de la situació política actual. Què és?. Com funciona?. Què fa un mediador?.

 

La mediació genera dubtes i confusions, ja que és una institució nova que encara no està prou arrelada, però sí en alça. La mediació respon a la necessitat de descongestionar el sistema judicial i a la de disposar de noves formes de gestió i resolució dels conflictes més dialogades i col·laboratives.

 

Els objectius del curs són:

  • Donar a conèixer l’estructura bàsica del sistema judicial espanyol. El judici, protagonistes i eines.
  • Divulgar la cultura de la mediació com a via de resolució de conflictes. El procés de mediació i la figura del mediador. El judici i la mediació, dos sistemes alternatius i alhora complementaris.
  • Ensenyar les eines i habilitats dels mediadors. Aplicabilitat a les nostres vides.

Calendari

 

Grup T (7 sessions)
Del 25 de novembre de 2019 al 27 de gener de 2020
Dilluns, de 16 a 17:30 h

Professora

 

Mariona Garriga de Ahumada, llicenciada en Dret i mediadora.