Curs 098. Estètica de la natura

Curs 098. Estètica de la natura

Inclòs
Categories:

Què farem en aquest curs

El gaudi de la bellesa natural ens porta a cultivar jardins, sortir a veure ocells i altres animals salvatges, o crear art que evoca paisatges naturals. Tanmateix, l’estètica pot tenir també un vessant problemàtic: per exemple, estem més disposats a protegir espècies en perill d’extinció si ens semblen fascinants que si ens semblen avorrides. En els nostres temps, marcats per la catàstrofe ecològica, reflexionar sobre com apreciem la bellesa natural i establir connexions amb l’ètica ecològica i l’ètica animal, ens pot ajudar a desenvolupar una mirada crítica sobre la nostra relació amb la natura i buscar millors formes de convivència.

 

  • Què és l’apreciació estètica?
  • Amb quins sentits apreciem la bellesa?
  • La importància del sentits anomenats menors (olfacte, tacte, equilibri…)
  • Apreciar la natura en temps de catàstrofe ecològica
  • Apreciar els animals en temps del gran extermini
  • El Land Art
  • Per què cultivem jardins?
  • Connexions entre paisatge i cuina

Calendari

 

Grups A i B (8 sessions)
Del 28 de novembre de 2019 al 30 de gener de 2020
Grup A: dijous, de 9:30 a 11 h
Grup B: dijous, d’11:30 a 13 h

Professora

 

Marta Tafalla González, professora del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona.