Curs 110. Història de l’imaginari a l’Europa medieval

Curs 110. Història de l’imaginari a l’Europa medieval

Inclòs

Què farem en aquest curs

Els pobles europeus han creat al llarg de la seva història uns ecosistemes culturals que, tot i les divisions socials internes, han estat factor de cohesió, identificació i continuïtat. Els pilars fonamentals d’aquests ecosistemes són les llengües i les cultures, en el sentit ampli de conjunt d’expressions creatives. D’aquestes, les que constitueixen el patrimoni simbòlic de l’imaginari tenen una especial rellevància. Es tracta d’imatges mentals sorgides de la meditació i de la memòria, dels somnis i de les visions, fruit de la interrelació creativa entre imatge i imaginació. Mites i llegendes, on es barregen història i fantasia, en són part essencial. Dedicarem el curs a l’estudi i interpretació de les creacions més importants d’aquest imaginari a l’Europa medieval, i a la seva pervivència i transmissió fins avui, sobretot a través de les recreacions que n’ha fet la literatura, la pintura, la música i el cinema, i dels estudis efectuats per folkloristes, etnòlegs i antropòlegs.

 

Estructurarem els curs en quatre blocs:

 

  • Llegendes artúriques.
  • Mites carolingis.
  • Creacions feudals.
  • Imaginari català.

Calendari

 

Grups C i D (7 sessions)
Del 25 de novembre de 2019 al 27 de gener de 2020
Grup C: dilluns, de 9:30 a 11 h
Grup D: dilluns, d’11:30 a 13 h

 

Grup T (8 sessions)
Del 30 de setembre al 18 de novembre de 2019
Grup H: dilluns, de 9:30 a 11 h
Grup J: dilluns, d’11:30 a 13 h

Professor

 

Josep M. Salrach Marés, professor jubilat del Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra.