Curs 112. La vida està profundament interconnectada i es col·laborativa

Curs 112. La vida està profundament interconnectada i es col·laborativa

Inclòs
Categories:

Què farem en aquest curs

En lloc d’una visió mecanicista que postulava que la vida va evolucionar exclusivament a través de mutacions genètiques aleatòries i de la competència, Margulis va presentar una narrativa simbiòtica en la qual els bacteris van unir-se per crear cèl·lules complexes que van donar lloc a animals, plantes i a tots els altres organismes. La idea que tota la vida està profundament interconnectada i és col·laborativa té implicacions radicals sobre com ens veiem a nosaltres mateixos, l’evolució i el nostre entorn. Partint de la projecció i reflexió sobre la pel·lícula Symbiotic Earth ( Terra Simbiòtica), treballarem sobre
els apartats següents:

 

  • La simbiosis es el camí de la vida.
  • La cèl·lula (no l’ADN) controla l‘organisme.
  • L’evolució a través de les fusions.
  • Gaia: un sistema fisiològic a la superfície de la terra.
  • La vida biològica (inclosa la nostra) té èxit, no per la competència, sinó per la col·laboració.

Calendari

 

Grups E i F (8 sessions)
Del 3 d’octubre al 21 de novembre de 2019
GRUP E: dijous, de 9:30 a 11 h
GRUP F: dijous, d’11:30 a 13 h

Professora

 

Carme Tomàs Martorell. Professora jubilada del Departament de la Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona.