Curs 116. L’evolució de la simfonia des del classicisme de Haydn fins al colossalisme post-romàntic de Bruckner i Mahler

Curs 116. L’evolució de la simfonia des del classicisme de Haydn fins al colossalisme post-romàntic de Bruckner i Mahler

Inclòs
Categories:

Què farem en aquest curs

  • Matèria i forma del gènere musical simfònic: el nou contingent orquestral com a síntesi organitzada de les diferències tímbriques instrumentals i la nova estructuració del discurs musical.
  • Els antecedents: canvi de concepció del gènere simfònic i la influència de la filosofia idealista alemanya en la seva recepció.
  • De la simfonia entesa com a forma d’entreteniment cortesà a vehicle de coneixement per al nou públic de les sales de concert. La influència de les darreres simfonies de Haydn en aquest canvi de paradigma estètic.
  • La novetat de les simfonies de Beethoven: de l’heroisme de la Tercera a la introducció de la incertesa conceptual en la Novena.
  • El repte dels compositors romàntics davant el llegat del simfonisme beethovenià: l’obra simfònica de Franz Schubert i de Robert Schumann.
  • Bifurcació de camins en la segona meitat del segle xix: antítesi entre el poematisme simfònic de Franz Liszt i la renovació de la tradició en l’obra de Johannes Brahms.
  • La irrupció dels nacionalismes i la seva projecció en el simfonisme: Bedrick Smetana, Antonín Dvorák i Piotr Llitx Txaikovski.
  • Els grans colossos del simfonisme postromàntic: Anton Bruckner i Gustav Mahler.

Calendari

 

Grups H i J (7 sessions)
Del 25 de novembre de 2019 al 27 de gener de 2020
Grup H: dilluns, de 9:30 a 11 h
Grup J: dilluns, d’11:30 a 13 h

Professor

 

Cèsar Calmell Piguillem, professor del Departament d’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.