Curs 117. La recuperació del patrimoni subtil: megàlits i soterranis

Curs 117. La recuperació del patrimoni subtil: megàlits i soterranis

Inclòs
Categories:

Què farem en aquest curs

El concepte de “patrimoni subtil” fa referència a tots aquells elements patrimonials que, malgrat físics, tenen poca visibilitat, sia per tractar-se de llocs subterranis, de pedres aparentment sense cap importància o de senzills artefactes amb valor simbòlic.

 

Des d’una perspectiva socioantropològica es descobreixen construccions subterrànies, monuments megalítics, així com objectes insòlits que formen part d’un univers rural avui dia gairebé desaparegut, com també altres elements culturals del que ha estat l’era del maquinisme, igualment en davallada degut als canvis experimentats amb la immersió en el món digital en que vivim.

 

 • Introducció
  • Definicions.
  • Una perspectiva transversal: antropologia, sociologia, història.
  • Cultura i civilització.
  • Llengua i pensament. El paradigma cognitiu.
  • El llenguatge dels símbols. Significat i significant.
  • L’àmbit del sensible i la vida quotidiana.
 • Construccions en superfície
  • L’opus structile. Descripció de l’àmbit d’estudi.
  • Tipologia i classificació.
  • Realitzacions concomitants.
  • Substrats culturals i imaginaris col·lectius de la verticalitat.
  • Contextualització i metodologia.
 • Construccions subterrànies
  • L’opus fossum. Descripció de l’àmbit d’estudi.
  • Tipologia i classificació.
  • Estudis subterranis. Un tractament específic i transversal.
  • Substrats culturals i imaginaris col·lectius d’àmbit ctònic.
  • Contextualització i metodologia.
 • El patrimoni rural
  • Artesania popular
  • La projecció del món rural dins una economia de subsistència
  • La casa pairal. Tipologia
  • Records de la vida pairal
 • El patrimoni industrial I. Protoindustrialització
  • Les arts del ferro i de la fusta.
  • Els oficis desapareguts.
  • L’expressió de l’art popular en els exvots.
  • La literatura de fil i canya.
 • El patrimoni industrial II. La revolució industrial
  • Arquitectura i revolució industrial.
  • El maquinisme i el seus artefactes.
  • Les colònies fabrils.
  • Acceleració cronèmica i canvis sociològics.
  • La perspectiva de la modernitat i la nova interpretació de l’entorn.
 • Conclusions
  • Recull, estudi i classificació de materials aportats.
  • Redefinició de l’anomenat patrimoni subtil.
  • Altres àmbits patrimonials i gestió per la conservació.
  • Propostes de recerca.

Calendari

 

Grup U (8 sessions)
Del 24 de març al 19 de maig de 2020
Dimarts, de 16 a 17:30 h

Professor

 

Enric Puig Giralt, professor de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.