Curs 070. Morfologia i creixement urbà: Barcelona

Curs 070. Morfologia i creixement urbà: Barcelona

Inclòs

Què farem en aquest curs

Les ciutats han anat creixent de formes diferents en cadascun dels moments històrics, donant com a resultat determinades morfologies urbanes que permeten “llegir” la seva història.

 

En sis sessions analitzarem diverses formes de creixement urbà, seguint un criteri expositiu cronològic i prenent com a referent comú la ciutat de Barcelona, tot i fent paral·lelisme amb altres ciutats. Es tractaran qüestions com:

 

  • De la ciutat romana (Baetulo, Tarraco, Barcino…) a la ciutat medieval i moderna.
  • Com determinades intervencions urbanes (l’obertura de nous carrers, la urbanització de nous espais, l’ordenació de l’espai públic…), alteren la jerarquia urbana i els valors del sòl.
  • Els problemes de la densificació urbana del segle XIX i les diferents solucions que es plantegen: les reformes interiors de les ciutats com a mesura per afrontar els problemes de sanejament, i l’eixample com a nova forma de creixement. El cas singular de la vila de Gràcia, i l’annexió de les poblacions properes a Barcelona.
  • Com a contrapunt a aquest creixement, veurem els orígens conceptuals de “la caseta i hortet”, i el seu desenvolupament fins avui, tant a Catalunya com a altres llocs.
  • Els altres creixements: barraquisme, auto-construcció, polígons d’habitatges. El creixement de les ciutats vinculat a la immigració.
  • També s’analitzen les transformacions urbanes com a conseqüència de fets puntuals (les exposicions universals, els jocs olímpics) i, finalment, la Barcelona actual, quelcom més que un municipi.

Calendari

 

Grup T (7 sessions)
Del 3 de febrer al 16 de març de 2020.
Dilluns, de 16 a 17:30 h

 

Grup U (8 sessions)
Del 26 de novembre de 2019 al 28 de gener de 2020.
Dimarts, de 16 a 17:30 h

Professor

 

Jordi Bernat Falomir, coordinador de valoracions immobiliàries de l’Agència Tributària de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.