Homenatge a Josep M. Salrach 7-08-2017

[

Homenatge a Josep M. Salrach

 

El dia set de juliol de 2017 se li va fer un homenatge al catedràtic d’Història medieval a la Universitat Pompeu Fabra, i  professor emèrit de la Universitat

Pompeu Fabra, i professor de la nostra Associació de les Aules d’Extensió Universitària per el Tems Lliure. 

​Al petit recordatori de l’homenatge que se li va fer, conté amb una menció de l’Ètica a Nicòmac d’ Aristòtil, que encaixa perfectament amb la qualitats morals de l’homenatja’t, i que diu:

L’amistat perfecta és la dels homes bons i la de aquells que s’uneixen per la virtut. En efecte, aquests es desitgen mútuament un bé semblant en la mesura que son bons en si mateixos. Però el cim de l’amistat és voler el bé dels amics per si mateixos, perquè aquesta disposició és essencial, no accidental. Una amistat d’aquesta classe es manté en tant que els amics son bons, i la virtut és estable.

Durant unes tres hores i un petit recés de trenta minuts, van ser un continu de lloances, de tots aquells que van tenir una relació, tant íntima com a professional al llarg dels seus quaranta anys d’activitat.

D’entre totes elles, vaig poder recollir algunes que em van cridar l’atenció:
“Un model de professor universitari i com a persona immillorable”
“Gràcies per compartir la història i la vida amb tu i amb la Mercè”
“Una lliçó viva d’una amistat acompanyada per tots nosaltres”

Una vegada finalitzades les intervencions, una vintena, que des de les diverses relacions van mantenir amb el Catedràtic. Josep M. Salrach, molt emocionat per la inesperada reunió, va donar les gràcies a tots els presents, especialment esmentant als dos assistents d’Associació de les Aules d’Extensió Universitària, Francesc Gay i Frederic Moreta.

Cal esmentar que gràcies a la nostra professora de biologia, la Sra. Carme Tomás, se’ns va informar d’aquest homenatge, el qual va ser comunicat amb la discreció requerida, amb la finalitat de que fos una sorpresa inesperada.

7-08-2017